Tagged: Yeni İş Modelleri

Yeni İş Modelleri / Arif Gökhan RAKICI

Değişen Tüketiciye Değişen Yaklaşımlar… Gelişmeler gösteriyor ki 21.yy sandığımızdan çok daha fazla şeyi değiştirecek, hem de kökünden. Üretim-Tüketim yapısındaki değişiklik yeni bir ekonomik modelin (Collaborative Economy) ayak seslerini iyice duyulur hale getirdi. Gelin biz buna...